1 jaar onbeperkt bellen-sms - 2000 MB

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Let Op!

Zwanger

Zwangere vrouwen mogen de kattenbak niet verschonen i.v.m. gevaar voor het ongeboren kind!

Waarom

Als de moeder vlak voor of tijdens de zwangerschap toxoplasmose heeft gehad kan het ongeboren kind de infectie krijgen via de placenta. Het ongeboren kind kan er ernstige afwijkingen door krijgen (b.v. waterhoofd of blindheid).

Wat is Toxoplasmose?

Toxoplasmose is een infectie die ontstaat door een parasiet (de Toxoplasma gondii) die met het blote oog niet te zien is. Echt ziek wordt u er niet van, misschien een weinig lusteloos een lichte koorts en opgezette klieren. Heeft u eenmaal toxoplasmose gehad, dan vormt het lichaam antistoffen die het lichaam beschermen tegen nog een infectie met de parasiet. Bijna de helft van de zwangere vrouwen heeft geen antistoffen tegen toxoplasmose.

Hoe Krijgt U Het?

De kat is drager van deze parasiet en wordt verspreidt via de uitwerpselen van vooral jonge katten. Als u bijvoorbeeld eerst met uw handen aan de kattenbak zit, of in de aarde van een tuin, en daarna uw handen niet wast, geeft u de parasiet (o÷cysten) de gelegenheid om in uw lichaam te komen, b.v. via uw mond.

U kunt ook toxoplasmose krijgen door het eten van besmet koeien-, schapen- of varkensvlees dat niet goed gekookt of gebraden is!

Zekerheid Voor Alles

Het is beter het zekere voor het onzekere te nemen en er als aanstaande moeder voor te zorgen dat u niet in aanraking komt met de uitwerpselen van de kat. Laat iemand anders dus de kattenbak verschonen als u zwanger wilt worden en zolang u zwanger bent.

Hebben Uw Buren Geen Kattenbak, Pas Dan Op!

Omdat u niet weet waar bezoekende katten hun ontlasting laten, moet u eraan denken om met handschoenen aan in de tuin te werken in de periode dat u zwanger wilt worden of dat al bent. Wees voorzichtig met ongewassen groente. Was die altijd goed.

Dit laatste wordt nogals eens vergeten erbij te vertellen. Dus niet allen oppassen met de kattenbak, maar ook met uw eigen tuin als de kat van buren uw tuin als kattenbak gebruikt!

Test

Met behulp van een bloedtest kan bekeken worden of de kat antistoffen heeft tegen toxoplasma. Zo ja, dan is ze vroeger besmet geweest en zal ze geen o÷cysten verspreiden via de stoelgang: dit is een veilige situatie.

Als de kat geen antistoffen heeft tegen toxoplasma, dan zou ze wel besmettelijke o÷cysten kunnen verspreiden als ze voor het eerst besmet geraakt tijdens de zwangerschap; dit is een onveilige situatie!.

Laatste Nieuws Over Toxoplasma Gondii

We weten reeds lang dat besmetting met de Toxoplasma Gondii parasiet die in kattenpoep voorkomt schadelijk is voor zwangeren; het ongeboren kind kan blind of geestelijk gehandicapt worden.

Uit een recent Deens onderzoek van Marianne G. Pedersen (MSc, Department of Economics and Business, National Centre for Register-Based Research, Aarhus University Denmark) blijkt dat na een onderzoek onder 45.788 vrouwen. Deze vrouwen zijn bevallen in de periode 1992-1995 en gevolg in de periode daarna tot 2006. Bij deze vrouwen is het nivo van Toxoplasma Gondii gemeten.

Het resultaat vertoonde een toename van het aantal zelfverwondingen, zelfdoding pogingen en zelfdodingen (zelfmoord) bij die personen waar binj het nivo van van Toxoplasma Gondii was verhoogd.

Het is en blijft dus een zaak om de nodige hygiŰne in acht te nemen en de kattenbakvulling regelmatig te vervangen.

Rode Kat